PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Jachthondentraining AA en Hunze kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Jachthondentraining AA en Hunze, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Jachthondentraining AA en Hunze verstrekt.
Jachthondentraining AA en Hunze kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Jachthondentraining AA en Hunze GEGEVENS NODIG HEEFT
Jachthondentraining AA en Hunze verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Jachthondentraining AA en Hunze uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

HOE LANG Jachthondentraining AA en Hunze GEGEVENS BEWAART
Jachthondentraining AA en Hunze bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Jachthondentraining AA en Hunze verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Jachthondentraining AA en Hunze worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Jachthondentraining AA en Hunze gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Jachthondentraining AA en Hunze maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de website aan Jachthondentraining AA en Hunze te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Jachthondentraining AA en Hunze heeft hier geen invloed op.
Jachthondentraining AA en Hunze heeft Google geen toestemming gegeven om via Jachthondentraining AA en Hunze verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@iriserkelens.nl Jachthondentraining AA en Hunze zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jachthondentraining AA en Hunze verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jachthondentraining AA en Hunze op via info@iriserkelens.nl. https://jachthondentrainingaaenhunze.nl is een website van Jachthondentraining AA en Hunze.

Jachthondentraining AA en Hunze is als volgt te bereiken:

Postadres: Oldend 5, 9465TJ, Anderen
Vestigingsadres: Oldend 5, 9465TJ, Anderen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68079699
Telefoon: (+31) 065152118
E-mailadres: info@iriserkelens.nl